Besluit Beleidsregels PUR 2017

[Regeling vervallen per 11-08-2018.]
Geldend van 03-09-2017 t/m 10-08-2018

Besluit van de Pensioen- en Uitkeringsraad van 12 juli 2017, houdende de bekendmaking van de beleidsregels 2017 (Besluit Beleidsregels PUR 2017)

Artikel 1

[Vervallen per 11-08-2018]

Bij de uitvoering van de in artikel 1, onder e, van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen genoemde wetten en de in artikel 1, onder f genoemde regeling, passen de Raad, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen het beleid toe dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 11-08-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 11-08-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels PUR 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij het vestigingskantoor van de Sociale verzekeringsbank in Leiden en kan worden ingezien via het internet op www.svb.nl/wvo.

Leiden, 12 juli 2017,

De voorzitter van de Pensioen- en Uitkeringsraad,

D. Mulock Houwer.

Bijlage

[Vervallen per 11-08-2018]

[Red: Ligt ter inzage bij het vestigingskantoor van de Sociale verzekeringsbank in Leiden en kan worden ingezien via het internet op www.svb.nl/wvo.]

Terug naar begin van de pagina