Besluit vaststelling subsidieplafond en aanvraagmomenten ex Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds (schooljaar 2016–2017)

[Regeling vervalt per 01-08-2020.]
Geldend van 01-08-2016 t/m heden

Bekendmaking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2016, nr. VO/997837, inzake de vaststelling van een subsidieplafond van de Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds voor het schooljaar 2016-2017 en de vaststelling van de aanvraagmomenten voor het schooljaar 2016–2017

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 3.2, tweede lid, en 3.3, zesde lid, van de Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds;

Besluit:

Subsidieplafond voor het schooljaar 2016–2017

Het subsidieplafond voor het schooljaar 2016–2017, bedoeld in artikel 3.2, tweede lid, van de Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds wordt vastgesteld op € 4.100.000, waarvan vijftig procent voor activiteiten in het primair onderwijs en vijftig procent voor activiteiten in het voortgezet onderwijs.

Aanvraagmomenten in het schooljaar 2016–2017

De aanvraagmomenten in het schooljaar 2016–2017, bedoeld in artikel 3.3, zesde lid, van de Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds, worden vastgesteld op 10 oktober 2016, 17 januari 2017 en 18 april 2017.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina