Besluit goedkeuring tarief databank salmonella pluimvee 2017

Geldend van 23-08-2017 t/m heden

Besluit goedkeuring tarief databank salmonella pluimvee 2017

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Procesverloop

De Stichting AVINED heeft bij brief van 29 september 2016 een aanvraag ingediend tot het verlenen van goedkeuring voor het tarief voor de databank salmonella pluimvee 2017.

Overwegingen

De regels over de tarieven voor aangewezen databanken voor salmonella zijn opgenomen in artikel 15g van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's. Goedkeuring van tarieven wordt onthouden indien de tarieven hoger zijn dan noodzakelijk, uitgaande van een redelijke toerekening van de totale kosten en opbrengsten, waarbij de vergoeding van de werkzaamheden waarvoor een register is aangewezen niet meer bedraagt dan de kosten die beheerder maakt bij de uitvoering.

Op basis van uw aanvraag constateer ik dat het tarief zoals voorgesteld door Stichting AVINED voldoet aan deze criteria.

Gelet op artikel 15g van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring en besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's;

Besluit:

Artikel 1

Het tarief van Stichting AVINED van € 60,00 per locatie (Kip-nummer) per jaar voor de databank salmonella pluimvee voor het jaar 2017 wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Terug naar begin van de pagina