Besluit aanwijzing ANVS-toezichthouders Kernenergiewet

Geraadpleegd op 24-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 03-03-2021.
Geldend van 03-03-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 03-03-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 03-03-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
03-03-2021 Wijziging 14-01-2021 Stcrt. 2021, 2828 ANVS-2021/353 14-01-2021 Stcrt. 2021, 2828 Inwtr. 1
26-12-2017 Wijziging 31-10-2017 Stcrt. 2017, 64974 ANVS-2017/12713 31-10-2017 Stcrt. 2017, 64974
01-08-2017 Nieuwe-regeling 01-08-2017 Stcrt. 2017, 43692 ANVS-2017/8563 01-08-2017 Stcrt. 2017, 43692

Opmerkingen

  1. Treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift tegen dit besluit.1)
Naar boven