Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Geraadpleegd op 24-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 63

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling naslag Wiv 2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling naslag Wiv 2017
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 3.4

  1. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
    Artikel 74

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
    Artikelen 145, 4

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-2018 Nieuwe-regeling 26-07-2017 Stb. 2017, 317 34588 18-04-2018 Stb. 2018, 119
Naar boven