Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Geraadpleegd op 13-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 56

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 3.2.5

 1. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikelen 25, 27, 28, 29, 30, 4, 86, 89, 90
 2. Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 en de Wet veiligheidsonderzoeken
  Artikel 8
 3. Tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017
  Artikel 1

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikelen 145, 4

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-2018 Nieuwe-regeling 26-07-2017 Stb. 2017, 317 34588 18-04-2018 Stb. 2018, 119
Naar boven