Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Geraadpleegd op 12-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 43

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit DNA-onderzoek Wiv 2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit DNA-onderzoek Wiv 2017
  Artikelen: 1, 7, 8, 9
 2. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikelen: 32, 36

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 3.2.5

 1. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikelen 25, 27, 28, 29, 30, 4, 86, 89, 90
 2. Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 en de Wet veiligheidsonderzoeken
  Artikel 8
 3. Tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017
  Artikel 1

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikelen 145, 4

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
15-07-2021 Wijziging 16-06-2021 Stb. 2021, 300 35242 08-07-2021 Stb. 2021, 335
01-05-2018 Nieuwe-regeling 26-07-2017 Stb. 2017, 317 34588 18-04-2018 Stb. 2018, 119
Naar boven