Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Geraadpleegd op 14-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m 31-12-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 3.2.1

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
    Artikelen 145, 4

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-2018 Nieuwe-regeling 26-07-2017 Stb. 2017, 317 34588 18-04-2018 Stb. 2018, 119

Annuleren

Naar boven