Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Geldend van 01-05-2018 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 84

Informatie geldend op 01-05-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 en de Wet veiligheidsonderzoeken
  Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage 2
 2. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikelen 144, 4
 3. Mandaatbesluit BZK 2018
  Artikel 4.3
Terug naar begin van de pagina