Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Geldend van 01-05-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 3.2.5.5

Informatie geldend op 01-05-2018

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 3.2.5

  1. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
    Artikelen 25, 27, 28, 29, 30, 4, 86, 89, 90
  2. Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 en de Wet veiligheidsonderzoeken
    Artikel 8

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
    Artikelen 145, 4
Terug naar begin van de pagina