Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid inspectie levensmiddelen en voedselveiligheid geregistreerde bedrijven NVWA (IB02-SPEC 37, versie 5)

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid inspectie levensmiddelen en voedselveiligheid geregistreerde bedrijven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (IB02-SPEC 37, versie 5)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

  • 1. Vast te stellen het Specifiek Interventiebeleid inspectie levensmiddelen en voedselveiligheid geregistreerde bedrijven (IB02-SPEC 37, versie 5) dat een beschrijving bevat van het beleid dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toepast om geconstateerde overtredingen van wet- en regelgeving van toepassing op geregistreerde levensmiddelenbedrijven tijdens toezicht, keuring en inspectie te doen opheffen en herhaling ervan te doen voorkomen.

  • 2. Het Specifiek Interventiebeleid inspectie levensmiddelen en voedselveiligheid geregistreerde bedrijven (IB02-SPEC 37, versie 5) ter inzage te leggen bij de NVWA en dat het kan worden geraadpleegd op www.nvwa.nl.

  • 3. Dat het Specifiek Interventiebeleid inspectie levensmiddelen en voedselveiligheid geregistreerde bedrijven (IB02-SPEC 37, versie 5) met ingang van 15 februari 2017 het op 05 oktober 2015 vastgestelde specifieke interventiebeleid vervangt.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

voor deze,

R.J.A. Kerstens

inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Terug naar begin van de pagina