Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 6)

Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (IB02-SPEC 45, versie 6)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

  • 1. Vast te stellen het Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid (IB02-SPEC 45, versie 6) dat een beschrijving bevat van het beleid dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toepast om geconstateerde overtredingen van wet- en regelgeving in het domein productveiligheid tijdens toezicht, keuring en inspectie te doen opheffen en herhaling ervan te doen voorkomen.

  • 2. Dat het Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid (IB02-SPEC 45, versie 6) met ingang van 15 juni 2017 in werking zal treden.

  • 3. Het Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid (IB02-SPEC 45, versie 6) ter inzage te leggen bij de NVWA en dat het kan worden geraadpleegd op www.nvwa.nl.

  • 4. Dat het Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid (IB02-SPEC 45, versie 6) met ingang van 15 juni 2017 het op 9 maart 2016 vastgestelde specifieke interventiebeleid vervangt.

, 18 mei 2017

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

voor deze,

R.J.A. Kerstens

inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Terug naar begin van de pagina