Besluit ondermandaat voor de Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel

Geldend van 07-07-2017 t/m heden

Besluit van de Directeur van de Directie Informatiebeleid van 13 juni 2017, kenmerk DI CIO 163388, houdende de regeling van ondermandaat voor de Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel

De Directeur van de Directie Informatiebeleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 16, eerste lid, van de Mandaatregeling VWS;

Besluit:

Artikel 1

Aan de Directeur van de Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel wordt ondermandaat verleend met betrekking tot stukken ter zake van onderwerpen die tot het werkterrein van de Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel behoren.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Directeur van de Directie informatiebeleid,

R. Roozendaal

Voor akkoord,

de Secretaris-Generaal,

E. Gerritsen

Terug naar begin van de pagina