Bekendmaking gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet, enz. per 1 juli 2017

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juni 2017, 2017-0000102271, tot bekendmaking van de per 1 juli 2017 gewijzigde bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Ouderdomswet en de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW

A. Algemene Kinderbijslagwet

  • 1. [Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

  • 2. Met ingang van 1 juli 2017 bedragen de kinderbijslagbedragen, bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet:

    • a. voor een kind dat jonger is dan 6 jaar: € 200,59;

    • b. voor een kind dat 6 jaar of ouder is, maar jonger is dan 12 jaar: € 243,57; en

    • c. voor een kind dat 12 jaar en ouder is, maar jonger is dan 18 jaar: € 286,55.

Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 juni 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze,

de directeur Stelsel en Volksverzekeringen,

J.A.A. Dikmans

Terug naar begin van de pagina