Bekendmaking AKW-bedragen per 1 januari 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 december 2016, 2016-0000255883, inzake de gewijzigde bedragen in de artikelen 7a en 12 van de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Maakt op grond van artikel 13, tweede, derde en achtste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet bekend dat met ingang van 1 januari 2017 de bedragen in de artikelen 7a en 12 van de Algemene Kinderbijslagwet als volgt zijn gewijzigd:

B

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. [Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

  • 2. In het derde lid, onder a, wordt het aan een verzekerde over een kalenderkwartaal te betalen bedrag aan kinderbijslag voor een kind jonger dan 6 jaar vastgesteld op € 198,38.

  • 3. In het derde lid, onder b, wordt het aan een verzekerde over een kalenderkwartaal te betalen bedrag aan kinderbijslag voor een kind van 6 jaar of ouder, maar jonger is dan 12 jaar, vastgesteld op € 240,89.

  • 4. In het derde lid, onder c, wordt het aan een verzekerde over een kalenderkwartaal te betalen bedrag aan kinderbijslag voor een kind van 12 jaar en ouder, maar jonger is dan 18 jaar, vastgesteld op € 283,40.

Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 december 2016

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze,

de directeur Stelsel en Volksverzekeringen,

J.A.A. Dikmans

Terug naar begin van de pagina