Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Tabak en rookwaren NVWA (IB02-SPEC 31, versie 7)

Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Tabak en rookwaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (IB02-SPEC 31, versie 7)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

  • 1. Vast te stellen het Specifiek Interventiebeleid Tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 7) dat een beschrijving bevat van het beleid dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toepast om geconstateerde overtredingen van wet- en regelgeving in het domein Tabak en rookwaren tijdens toezicht, keuring en inspectie te doen opheffen en herhaling ervan te doen voorkomen.

  • 2. Dat het Specifiek Interventiebeleid Tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 7) met ingang van 01 juli 2017 in werking zal treden.

  • 3. Het Specifiek Interventiebeleid Tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 7) ter inzage te leggen bij de NVWA en dat het kan worden geraadpleegd op www.nvwa.nl.

  • 4. Dat het Specifiek Interventiebeleid Tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 7) met ingang van 01 juli 2017 het op 20 mei 2016 vastgestelde specifieke interventiebeleid vervangt.

, 15 juni 2017

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

voor deze,

R.J.A. Kerstens

inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Terug naar begin van de pagina