Besluit verlening ondervolmacht aan Chief Finance Officer, Chief Information Officer, Chief Operational Officer, etc.

Geldend van 23-06-2017 t/m heden

Besluit van de Directeur van het Agentschap CIBG van 29 mei 2017, nr. CIBG-17-04538, houdende verlening van ondervolmacht aan de Chief Finance Officer, de Chief Information Officer en de Chief Operational Officer en aan de hoofden van twee afdelingen van het Agentschap CIBG

De Directeur van het Agentschap CIBG;

Gelet op artikel 16, tweede lid, van de Volmachtregeling VWS;

Besluit:

Artikel I

  • 1 Aan de hoofden van de afdelingen ICT en Informatievoorziening wordt ondervolmacht verleend tot een bedrag van € 25.000 inclusief btw, uitsluitend voor zover betrekking hebbend op het eigen werkterrein.

  • 2 Aan de Chief Finance Officer, de Chief Information Officer en de Chief Operational Officer wordt ondervolmacht verleend tot een bedrag van € 100.000 inclusief btw, uitsluitend voor zover betrekking hebbend op het eigen werkterrein.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur van het Agentschap CIBG,

A.A.W. Kalis

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Gerritsen

Terug naar begin van de pagina