Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2019.]
Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 juni 2017, kenmerk WJZ-1145480-164883, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2017

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden met ingang van 1 juli 2017 vastgesteld als volgt:

A

 

B

 

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

welvaartstoeslag vanaf 1 juli 2017

van

tot en met

   

1.225,21

1.356,79

25.635,12 minus pensioengrondslag

van

tot en met

pensioengrondslag maal factor

plus extra bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

17,9198

204,00

1.404,45

1.446,64

17,9481

204,00

1.446,65

2.021,13

17,9958

204,00

2.021,14

2.066,96

18,0142

204,00

2.066,97

2.113,24

18,0159

204,00

2.113,25

2.158,62

18,0173

204,00

2.158,63

2.204,45

18,0194

204,00

2.204,46

2.248,92

18,0214

204,00

2.248,93

2.294,76

18,0231

204,00

2.294,77

2.385,51

18,0252

204,00

2.385,52

2.485,34

18,0291

204,00

2.485,35

2.583,36

18,0324

204,00

2.583,37

2.678,65

18,0362

204,00

2.678,66

2.679,11

18,0701

204,00

2.679,12

2.726,30

18,0738

204,00

2.726,31

2.773,49

18,0757

204,00

2.773,50

2.820,23

18,0813

204,00

2.820,24

2.867,88

18,0829

204,00

2.867,89

2.914,62

18,0892

204,00

2.914,63

2.961,36

18,0910

204,00

2.961,37

2.961,81

18,0917

204,00

2.961,82

3.004,92

18,0953

205,00

3.004,93

3.048,94

18,0966

205,00

3.048,95

3.092,96

18,1010

205,00

3.092,97

3.136,07

18,1019

205,00

3.136,08

3.136,52

18,1057

205,00

3.136,53

3.180,08

18,1067

205,00

3.180,09

3.223,19

18,1076

205,00

3.223,20

3.223,64

18,1115

205,00

3.223,65

3.267,21

18,1123

205,00

3.267,22

3.310,32

18,1131

205,00

3.310,33

3.353,88

18,1189

205,00

3.353,89

3.397,44

18,1302

205,00

3.397,45

3.441,01

18,1332

205,00

3.441,02

3.484,57

18,1344

205,00

3.484,58

3.528,13

18,1394

205,00

3.528,14

3.571,69

18,1402

205,00

3.571,70

3.615,26

18,1457

205,00

3.615,27

3.658,82

18,1470

205,00

3.658,83

3.659,27

18,1482

205,00

3.659,28

3.713,73

18,1516

205,00

3.713,74

3.768,18

18,1528

205,00

3.768,19

3.822,63

18,1581

205,00

3.822,64

3.823,09

18,1737

205,00

3.823,10

3.877,54

18,1754

205,00

3.877,55

3.932,00

18,1790

205,00

3.932,01

3.986,45

18,1803

205,00

3.986,46

4.040,90

18,1854

205,00

4.040,91

4.084,02

18,1872

205,00

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina