Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (aanpassen mobiliteitshulpmiddelen en toevoeging echtgenoot aan informeel tarief)

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 juni 2017, kenmerk LZ-1140775-164265, houdende wijziging van de Regeling langdurige zorg vanwege het aanpassen van de mobiliteitshulpmiddelen en de toevoeging van de echtgenoot aan het informeel tarief

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 3.1.2, eerste lid, en 3.6.5, eerste lid, van het Besluit langdurige zorg;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina