Besluit Vervanging Archiefbescheiden Autoriteit Consument en Markt 2017

Geldend van 10-06-2016 t/m heden

Besluit Vervanging Archiefbescheiden Autoriteit Consument en Markt 2017

De Autoriteit Consument en Markt

Gelet op:

  • de regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr.WJZ/466161 (10 265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

  • artikel 7 van de Archiefwet.

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Alle inkomende papieren documenten en alle getekende uitgaande en interne papieren documenten die in het informatiesysteem DOX zijn geregistreerd vanaf 1 juni 2017 worden vervangen door digitale reproducties. Uitzonderingen zijn genoemd in het Handboek vervanging Archiefbescheiden ACM.

  • 2 reproductie geschiedt zoals beschreven in het Handboek Vervanging Archiefbescheiden ACM, geregistreerd in PerfectView met registratienummer ACM/DBV/2017/203085.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit Vervanging Archiefbescheiden Autoriteit Consument en Markt 2017

Autoriteit Consument en Markt,

C.A. Fonteijn

bestuursvoorzitter

Terug naar begin van de pagina