Vergoedingenbesluit raad van advies van de Politieacademie

Geldend van 14-06-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 19 mei 2017 tot vaststelling van het bedrag van de vergoedingen ten behoeve van de leden van de raad van advies van de Politieacademie (Vergoedingenbesluit raad van advies van de Politieacademie)

Artikel 1

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit raad van advies van de Politieacademie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina