Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk VO/1146595
Identificatienummer BWBR0039596
Rechtsgebied Onderwijsrecht
Overheidsthema Onderwijs en wetenschap

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

  Wetsfamilie

  Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit vaststelling beleidskader subsidieplafond Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2018
  2. Besluit vaststelling subsidieplafond Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2020
  3. Besluit vaststelling subsidieplafond Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2019

  Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

  Geen

  Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  Geen

  Overzicht van wijzigingen voor de regeling

  Informatie geldend op 01-08-2022

    Ontstaansbron Inwerkingtreding

  Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

  Vergelijk twee versies

  Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
  01-01-2024 Intrekking-regeling 15-05-2017 Stcrt. 2017, 30745 VO/1146595 14-12-2020
  samen met
  15-05-2017
  Stcrt. 2021, 92
  samen met
  Stcrt. 2017, 30745
  Wijziging 20-01-2022 Stcrt. 2022, 3132 MBO/30890178 20-01-2022 Stcrt. 2022, 3132
  Wijziging 07-12-2021 Stcrt. 2022, 993 VO/29106277 07-12-2021 Stcrt. 2022, 993
  Wijziging 10-11-2021 Stcrt. 2021, 47171 VO/30279992 10-11-2021 Stcrt. 2021, 47171
  Wijziging 14-12-2020 Stcrt. 2021, 92 VO/26208411 14-12-2020 Stcrt. 2021, 92
  Nieuwe-regeling 15-05-2017 Stcrt. 2017, 30745 VO/1146595 15-05-2017 Stcrt. 2017, 30745
  Naar boven