Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3a

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 15-05-2017 Stcrt. 2017, 30745 VO/1146595 15-05-2017
samen met
14-12-2020
Stcrt. 2017, 30745
samen met
Stcrt. 2021, 92
01-08-2022 Nieuw 07-12-2021 Stcrt. 2022, 993 VO/29106277 07-12-2021 Stcrt. 2022, 993
Naar boven