Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ministerie Algemeene Oorlogsvoering [...] (1947–heden) over tijdvak (1942) 1942–1979 (1989)

Geldend van 17-05-2017 t/m heden

Besluit tot het alsnog stellen van beperkingen aan de openbaarheid aan archiefbescheiden van het ministerie van Algemeene Oorlogsvoering van het Koninkrijk (1942–1946), het Kabinet van de Minister-President (1946–1947) en het ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President (1947–heden) over het tijdvak (1942) 1942–1979 (1989)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 15, tweede lid, Archiefwet 1995;

Gelet op het besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 10 februari 2003 (Stcrt 2003, 42), houdende beperkingen van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het ministerie van Algemeene Oorlogsvoering van het Koninkrijk (1942–1946), het Kabinet van de Minister-President (1946–1947) en het ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President (1947–heden) over het tijdvak (1942) 1942–1979 (1989);

Besluit:

Artikel 1

Aan inventarisnummers 7240 en 7244 van het archief van het Kabinet van de Minister-President, (1942) 1942–1979 (1989) wordt een beperking aan de openbaarheid gesteld op grond van artikel 15, eerste lid, onder b, van de Archiefwet 1995 van 25 jaar gerekend vanaf 1 januari 2017.

Artikel 2

Aan inventarisnummer 12544 van het archief van het Kabinet van de Minister-President, (1942) 1942–1979 (1989) wordt een beperking aan de openbaarheid gesteld op grond van artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995 van 12 jaar gerekend vanaf 1 januari 2017.

Artikel 3

Aan de inventarisnummers 7241, 7242, 7243, 7245, 7246 van het archief van het Kabinet van de Minister-President, (1942) 1942–1979 (1989) wordt een beperking aan de openbaarheid gesteld op grond van artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995 van 25 jaar gerekend vanaf 1 januari 2017.

Dit besluit treedt in werking één dag na de datum van publicatie van dit besluit.

Den Haag, 4 mei 2017

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Namens deze;

De algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina