Besluit terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland [...] en Wet zeevarenden in Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 8 mei 2017, nr. IENM/BSK-2017/105399, houdende terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland inzake toezicht op grond van de Wet havenstaatcontrole en de Wet zeevarenden in Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wet havenstaatcontrole en artikel 49 van de Wet zeevarenden;

Besluit:

Artikel 1

De scheepvaartinspecteurs, werkzaam bij de Rijksdienst Caribisch Nederland, worden ter beschikking gesteld van de Inspectie Leefomgeving en Transport voor het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet havenstaatcontrole, voor zover van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 2

De scheepvaartinspecteurs, werkzaam bij de Rijksdienst Caribisch Nederland, worden belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet zeevarenden, voor zover van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina