Beleidsregels tegemoetkoming geluidsanering windturbines

[Regeling vervallen per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 04-05-2017 t/m 30-11-2020

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 10 april 2017 nr. IENM/BSK-2016/284344, houdende vaststelling van beleidsregels met betrekking tot de sanering van woningen die geluidhinder ondervinden van windturbines (Beleidsregels tegemoetkoming geluidsanering windturbines)

De Staatssecretaris van infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. (begripsbepalingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Artikel 2. (doel van de beleidsregels)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Deze beleidsregels hebben als doel maatregelen te treffen met betrekking tot de geluidwering van de gevels van de woningen, genoemd in bijlage I bij deze beleidsregels, om te bevorderen dat de geluidsbelasting vanwege windturbines binnen die woningen in de geluidsgevoelige ruimten bij gesloten ramen ten hoogste 30 dB bedraagt.

Artikel 3. (maatregelen)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De minister onderzoekt voor de woningen, opgenomen in bijlage I bij deze beleidsregels, of de geluidsbelasting vanwege windturbines bij gesloten ramen binnen de woning hoger is dan 30 dB.

 • 2 Indien uit het onderzoek volgt dat de geluidsbelasting binnen een woning als bedoeld in het eerste lid hoger is dan 30 dB, treft de Minister met betrekking tot de geluidwering van de gevels van die woningen maatregelen om te bevorderen dat de geluidsbelasting binnen die woning in de geluidsgevoelige ruimten bij gesloten ramen wordt teruggebracht met minimaal 3 dB en ten hoogste 30 dB bedraagt.

Artikel 4. (voorwaarden)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Woningen komen alleen in aanmerking voor het onderzoek, bedoeld in artikel 3, eerste lid, indien:

  • a. de maatgevende windturbine op of na 1 januari 1997 en voor 1 januari 2011 is geplaatst;

  • b. de gecumuleerde geluidsbelasting op de gevel als gevolg van een of meer windturbines groter is dan 47dB;

  • c. de eigenaar van de woning geen zeggenschap heeft over de maatgevende windturbine of de grond waarop deze is geplaatst; en

  • d. niet de verwachting bestaat dat de eigenaar van de woning binnen vijf jaar na inwerkingtreding van deze beleidsregels zal worden onteigend of dat de bestemming als woning binnen die termijn zal vervallen.

 • 2 De maatregelen worden alleen getroffen voor zover:

  • a. deze geen wijziging inhouden van de gebruiksmogelijkheden van de gevel vóór de sanering;

  • b. deze een wijziging inhouden van de gebruiksmogelijkheden van de gevel vóór de sanering, die niet leidt tot meerkosten die ten laste van het Rijk worden gebracht;

  • c. het bedrag van de werkelijke kosten het maximum niet overschrijdt, zoals berekend met behulp van bijlage D, behorende bij de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, onderdeel c, kunnen de maatregelen bij een eventuele overschrijding van dat bedrag toch worden getroffen, indien zich naar het oordeel van de Minister bijzondere omstandigheden voordoen.

Artikel 5. (procedure)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Artikel 6. (kosten)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De kosten van de maatregelen, bedoeld in artikel 3, komen ten laste van het Rijk.

Artikel 7. (rekenmethode)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Artikel 8. (inwerkingtreding)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst en vervallen met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 9. (citeertitel)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels tegemoetkoming geluidsanering windturbines.

Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Bijlage I. behorende bij artikel 2 van de Beleidsregels tegemoetkoming geluidsanering windturbines

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Straat

Huisnummer

Huisnr toevoeging

Postcode

Woonplaats

Lden

Lepelaarweg

14

 

3897LC

Zeewolde

48

Callantsogervaart

17

 

1759LH

Callantsoog

48

Bloesemlaan

31

 

3897LN

Zeewolde

51

Otterkoog

10

 

1822BW

Alkmaar

49

Huygendijk

16

 

1703RH

Heerhugowaard

51

Dodaarsweg

33

 

3897LP

Zeewolde

48

Kahoolsterlaan

2

 

9172AN

Ferwert

48

Huygendijk

7

 

1703RG

Heerhugowaard

48

Voltastraat

7

 

8801PL

Franeker

48

Edisonstraat

10

 

8801PN

Franeker

50

Rijndijk

245

 

2394CD

Hazerswoude-Rijndijk

48

Strandhoekweg

3

 

4493NS

Kamperland

48

Egelskoog

21

 

1822BM

Alkmaar

49

Grote Sloot

155

 

1752JK

Sint Maartensbrug

49

Marterkoog

14

 

1822BK

Alkmaar

48

Erf van Odin

3

 

1703RS

Heerhugowaard

48

Marsweg

15

 

8938AM

Leeuwarden

59

Egelskoog

15

 

1822BM

Alkmaar

49

Heuvelderij

7

 

9982TX

Uithuizermeeden

48

Weersterweg

35

 

8747NR

Wons

50

Buorren

7

 

8721GM

Warns

50

Buorren

15

 

8721GM

Warns

48

Rijndijk

251

 

2394CD

Hazerswoude-Rijndijk

48

Oostelijke Industrieweg

25

 

8801JW

Franeker

56

Gedeputeerde Laanweg

10

 

1619PB

Andijk

48

Krabbedyk

2

 

8731CE

Wommels

51

Quarlespolderweg

14

 

4456NX

Lewedorp

48

Marsweg

17

 

8938AM

Leeuwarden

60

Luxemburgweg

21

 

3198LG

Europoort Rotterdam

53

Koetille

3

 

8861KP

Harlingen

49

Rijndijk

239

A

2394CD

Hazerswoude-Rijndijk

48

Stationswei

30

 

8722HC

Molkwerum

54

Sterappellaan

18

 

3897LL

Zeewolde

48

Oostpolderweg

7

 

9909TH

Spijk Gn

51

Skrins

2

 

8835KW

Easterlittens

50

Wulpweg

33

 

3897LW

Zeewolde

49

Warvenweg

22

 

9936TG

Farmsum

54

Appelvinkweg

1

 

3897LD

Zeewolde

48

Krabbeweg

7

 

3231NB

Brielle

48

Rijndijk

257

 

2394CE

Hazerswoude-Rijndijk

48

Nijhuzumerdyk

1

 

8711GS

Workum

51

Sondelerdyk

9

 

8565GD

Sondel

52

Lange Blikstraat

2

 

4541HX

Sluiskil

48

Kruisweg

1

 

3241LN

Middelharnis

48

Bloesemlaan

22

 

3897LN

Zeewolde

49

Rijndijk

253

 

2394CE

Hazerswoude-Rijndijk

48

Belkmerweg

22

 

1754GB

Burgerbrug

49

De Houwen

3

 

9174GA

Ginnum

54

Industrieweg-Zuid

23

 

4554LL

Westdorpe

49

Zevenhuizen

14

 

8801AW

Franeker

48

Luxemburgweg

11

 

3198LG

Europoort Rotterdam

53

Swingmaleane

1

 

8857RA

Wijnaldum

48

Swingmaleane

1

A

8857RA

Wijnaldum

48

Espelerringweg

13

 

8309RE

Tollebeek

54

Gruttoweg

61

 

3897LS

Zeewolde

51

Tweede Bloksweg

66

 

2742KL

Waddinxveen

50

Flemingweg

8

 

2408AV

Alphen aan den Rijn

49

Buorren

8

 

8721GP

Warns

48

Schollevaarweg

5

 

3897LA

Zeewolde

49

Octaanweg

9

 

1041AM

Amsterdam

55

Hopweg

60

C

8313RM

Rutten

48

Machineweg

21

 

1165NB

Halfweg

50

Grote Sloot

157

 

1752JK

Sint Maartensbrug

49

Grote Sloot

159

 

1752JK

Sint Maartensbrug

49

Joarumerleane

29

 

8732EC

K1baard

53

Nieuw Almersdorperweg

1

 

1775RC

Middenmeer

50

Marsweg

19

 

8938AM

Leeuwarden

59

Gruttoweg

58

 

3897LT

Zeewolde

49

Constructieweg

33

 

3641SB

Mijdrecht

48

Constructieweg

33

A

3641SB

Mijdrecht

48

Lepelaarweg

1

 

3897LB

Zeewolde

48

Machineweg

13

 

1165NB

Halfweg

51

Gruttoweg

54

 

3897LT

Zeewolde

48

Egelskoog

13

 

1822BM

Alkmaar

49

Exmorraweg

6

 

8701PJ

Bolsward

48

Professor Zuurlaan

11

 

8256PD

Biddinghuizen

48

Krabbedyk

4

 

8731CE

Wommels

60

Kluutweg

15

 

3897MC

Zeewolde

49

Bramenweg

3

A

7948LM

Nijeveen

49

Rijndijk

255

A

2394CE

Hazerswoude-Rijndijk

48

Professor Zuurlaan

9

 

8256PD

Biddinghuizen

48

Wulpweg

40

 

3897LW

Zeewolde

49

Robbenkoog

38

 

1822BB

Alkmaar

48

Futenweg

8

 

3898LG

Zeewolde

50

Rijndijk

241

 

2394CD

Hazerswoude-Rijndijk

48

Harlingerweg

87

 

8801PB

Franeker

48

Egelskoog

8

 

1822BM

Alkmaar

49

Nummer

4

 

8775XD

Nijhuizum

53

Grote Sloot

156

 

1752JP

Sint Maartensbrug

49

Erf van Odin

1

 

1703RS

Heerhugowaard

48

Gruttoweg

1

 

3897LS

Zeewolde

49

Lepelaarweg

7

 

3897LB

Zeewolde

48

Meerswal

2

 

8754JA

Makkum

51

Noorderlicht

12

 

1704ZL

Heerhugowaard

48

Dwarsweg

14

a

9982TW

Uithuizermeeden

48

Noorderlaan

26

 

8747NW

Wons

48

Gruttoweg

6

 

3897LT

Zeewolde

49

Tweede Bloksweg

68

 

2742KL

Waddinxveen

49

Verlengde Edisonstraat

25

 

8861NJ

Harlingen

55

Tweede Bloksweg

66

A

2742KL

Waddinxveen

50

Reigerweg

17

 

3897LH

Zeewolde

49

Professor Zuurlaan

7

 

8256PD

Biddinghuizen

48

SiciliÙweg

2

 

1045AS

Amsterdam

50

Schollevaarweg

81

 

3897LA

Zeewolde

51

Dijkweg

2

 

9979XS

Oudeschip

48

Westermeerweg

29

 

8311PE

Espel

55

Noorderlicht

14

 

1704ZL

Heerhugowaard

48

Buorren

9

 

8721GM

Warns

48

Rijndijk

243

 

2394CD

Hazerswoude-Rijndijk

48

Buorren

3

 

8721GM

Warns

51

Huygendijk

5

 

1703RG

Heerhugowaard

48

Ungabuurtsterweg

3

 

8861NK

Harlingen

49

Dodaarsweg

1

 

3897LP

Zeewolde

50

Ooievaarsweg

9

 

3897LG

Zeewolde

50

Grote Sloot

151

 

1752JK

Sint Maartensbrug

49

Heidenskipsterdyk

46

 

8724HX

It Heidenskip

50

Nieuwe Gouwe O.Z.

5

 

2801SB

Gouda

48

Vijdtpolder

1

 

4634PW

Woensdrecht

48

Provincialeweg

5

 

3641RS

Mijdrecht

48

Innovatiepark

15

C

4906AA

Oosterhout

53

Rijndijk

239

 

2394CD

Hazerswoude-Rijndijk

48

Vrusschenhusken

2

A

6422PL

Heerlen

48

Ommelanderweg

22

 

9978TC

Hornhuizen

53

SiciliÙweg

4

 

1045AS

Amsterdam

50

Basisweg

64

 

1043AP

Amsterdam

48

Sterappellaan

28

 

3897LL

Zeewolde

51

Hopweg

60

 

8313RM

Rutten

48

Provincialeweg

2

 

1735ET

’t Veld

51

Kloosterlaan

21

 

9936TE

Farmsum

54

Sterappellaan

5

 

3897LL

Zeewolde

48

Rijndijk

247

 

2394CD

Hazerswoude-Rijndijk

48

Oostpolderweg

23

 

9909TH

Spijk Gn

49

James Wattstraat

8

 

8801PK

Franeker

53

Schollevaarweg

29

 

3897LA

Zeewolde

54

Belkmerweg

29

a

1754GB

Burgerbrug

48

Schouwerzijlsterweg

11

 

9951TG

Winsum

49

Hemert

11

 

8742KH

Burgwerd

48

Vrusschenhusken

4

 

6422PL

Heerlen

49

Rijndijk

249

 

2394CD

Hazerswoude-Rijndijk

48

Reigerweg

14

 

3897LH

Zeewolde

49

Koegorsstraat

23

 

4541HT

Sluiskil

49

Oudelanderweg

44

 

1775RE

Middenmeer

48

Ossenkampweg

16

 

3898LA

Zeewolde

48

Rijndijk

253

A

2394CE

Hazerswoude-Rijndijk

48

Prinsen Schouw

3

 

2394CX

Hazerswoude-Rijndijk

48

Ooievaarsweg

33

 

3897LG

Zeewolde

50

Ooievaarsweg

25

 

3897LG

Zeewolde

48

Otterkoog

28

A

1822BW

Alkmaar

48

Kapelaan Verdonschotstraat

56

 

6104BM

Koningsbosch

48

Robbenoordweg

48

 

1771MD

Wieringerwerf

55

Buorren

11

 

8721GM

Warns

48

Sterappellaan

29

 

3897LL

Zeewolde

50

Beitel

19

 

6422PA

Heerlen

48

Noordermeerweg

11

 

8312RA

Creil

48

Belkmerweg

29

 

1754GB

Burgerbrug

48

Visvijverweg

56

 

8219PC

Lelystad

48

de Loads

8

 

8447GP

Heerenveen

48

Buorren

6

 

8721GP

Warns

49

Baburen

5

 

8765LS

Tjerkwerd

51

Algemiene Wei

4

 

8582KV

Oudega

56

Oostpolderweg

21

 

9909TH

Spijk Gn

51

Weersterweg

33

 

8747NR

Wons

58

Statendamweg

105

 

4905BR

Oosterhout

48

Hopweg

60

B

8313RM

Rutten

48

Locht

88

A

6465AJ

Kerkrade

48

Nieuw Almersdorperweg

11

 

1775RC

Middenmeer

50

Willem LorÚweg

34

 

9291MC

Kollum

54

Ungabuurtsterweg

5

 

8861NK

Harlingen

48

Tweede Bloksweg

70

 

2742KL

Waddinxveen

49

Nijhuzumerdyk

3

 

8711GS

Workum

51

Egelskoog

19

B

1822BM

Alkmaar

49

Statendamweg

123

A

4905BR

Oosterhout

49

Baardmeesweg

3

 

3898LD

Zeewolde

48

Baburen

3

 

8765LS

Tjerkwerd

52

De Meerenweg

2

 

9961PA

Mensingeweer

49

Buorren

1

 

8721GM

Warns

51

Provincialeweg

6

 

1735ET

’t Veld

51

Gruttoweg

34

 

3897LT

Zeewolde

50

Hermelijnkoog

46

 

1822CB

Alkmaar

48

Spuikreekweg

3

 

4541HV

Sluiskil

48

Sterappellaan

17

 

3897LL

Zeewolde

48

Jacobaweg

1

 

4493MX

Kamperland

52

Kluutweg

11

 

3897MC

Zeewolde

49

Kruiskade

1

 

2394CM

Hazerswoude-Rijndijk

49

Appelvinkweg

9

 

3897LD

Zeewolde

49

Noorderlaan

20

 

8747NW

Wons

54

Wulpweg

38

 

3897LW

Zeewolde

50

Bijlweg

2

 

8219PE

Lelystad

52

Baburen

1

 

8765LS

Tjerkwerd

50

Ungabuurtsterweg

4

 

8861NK

Harlingen

48

Meerweg

11

 

8758LC

Allingawier

56

Sterappellaan

1

 

3897LL

Zeewolde

49

Lepelaarpad

8

 

3897LE

Zeewolde

51

Koetille

2

 

8861KP

Harlingen

50

Machineweg

20

 

1165NB

Halfweg

51

Tureluurweg

1

 

3897LR

Zeewolde

48

Zuidpoort

1

 

1703RC

Heerhugowaard

51

Espelerringweg

7

2

8311PA

Espel

48

Middenweg

2

A

1703RC

Heerhugowaard

49

Grote Adriana Theodorapolder

5

 

3257LG

Ooltgensplaat

48

Basisweg

66

 

1043AP

Amsterdam

48

Reigerweg

18

 

3897LH

Zeewolde

49

Buorren

7

A

8721GM

Warns

49

Locht

100

 

6465AJ

Kerkrade

48

Machineweg

14

 

1165NB

Halfweg

51

Goliathspad

3

 

9979XG

Eemshaven

53

Dodaarsweg

2

 

3897LP

Zeewolde

50

Joarumerleane

27

 

8732EC

K1baard

49

Kajuitweg

3

 

1041AP

Amsterdam

52

Erf van Odin

2

 

1703RS

Heerhugowaard

48

Dijkweg

14

 

9979XS

Oudeschip

52

Zevenhuizen

53

 

8801AW

Franeker

48

Hopweg

60

A

8313RM

Rutten

48

Klokbekerweg

15

 

8219PD

Lelystad

49

Visvijverweg

58

 

8219PC

Lelystad

48

Pijlstaartweg

18

 

8218NG

Lelystad

48

Pijlstaartweg

13

 

8218NG

Lelystad

48

Naar boven