Besluit hernieuwde vaststelling tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2017–2018

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-08-2019.]
Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Besluit van het College voor Toetsen en Examens van 18 april 2017 tot hernieuwde vaststelling tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2017–2018

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 6, derde lid, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB,

Gezien de instemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 11 april 2017, kenmerk 1176382;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling tijdvakken centrale examinering mbo

De tijdvakken voor de centrale examinering mbo worden vastgesteld zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2. Bekendmaking

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De tijdvakken voor de centrale examinering mbo, studiejaar 2017–2018, kunnen ook geraadpleegd worden op Examenbladmbo.nl.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit hernieuwde vaststelling tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2017–2018.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage Vaststelling tijdvakken en inzagetermijnen centrale examinering mbo, studiejaar 2017–2018

Hieronder worden de tijdvakken van de centrale examinering mbo voor het studiejaar 2017–2018 weergegeven. Daarin wordt per periode aangegeven wanneer welke examens worden afgenomen. Per periode zijn verschillende varianten van het examen in omloop.

De gebruikte afkortingen in de tabel:

NL= Nederlandse taal

Rek = rekenen

Periode 1 (11 september 2017 tot en met 15 september 2017)

11 sep

12 sep

13 sep

14 sep

15 sep

NL 2F

NL 3F

Rek 2F / 2ER

Rek 3F / 3ER

Engels B1

Periode 2 (30 oktober 2017 tot en met 17 december 2017)

Week 44

Week 45

Week 46

Week 47

Week 48

Week 49

Week 50

NL 2F – NL 3F – Rek 2F – Rek 3F

   

Engels B1

 

Rek 2A/ 2AER/ 2ER/ 3ER

Periode 3 (8 januari 2018 tot en met 25 februari 2018)

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

NL 2F – NL 3F – Rek 2F – Rek 3F

   

Engels B1 / B2

 

Rek 2A/ 2AER/ 2ER/ 3ER

Periode 4 (5 maart 2018 tot en met 22 april 2018)

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

NL 2F – NL 3F – Rek 2F – Rek 3F

   

Engels B1

 

Rek 2A/ 2AER/ 2ER/ 3ER

Periode 5 (14 mei 2018 tot en met 1 juli 2018)

Week 20

Week 21

Week 22

Week 23

Week 24

Week 25

Week 26

NL 2F – NL 3F – Rek 2F – Rek 3F

   

Engels B1 / B2

 

Rek 2A/ 2AER/ 2ER/ 3ER

Terug naar begin van de pagina