Vaststelling Selectielijst RIVM voor de periode vanaf 2004

Geldend van 16-04-2017 t/m heden

Vaststelling Selectielijst RIVM voor de periode vanaf 2004

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de administratieve neerslag van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de periode vanaf 2004 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De selectielijst

  • Het BSD RIVM 1998 Stcrt. 1998, 61

wordt afgesloten per 01-01-2004.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 28-03-2017

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,

De Directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,

A.N. van der Zande

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,

De Algemene Directeur IB,

M.P.J. Bouten

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina