Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding

Geraadpleegd op 17-08-2022.
Geldend van 19-03-2008 t/m heden

Beleidsregel van de Kiesraad van 10 maart 2008 inzake de schrijfwijze van aanduidingen die op grond van artikel G 1 van de Kieswet bij de Kiesraad in de hoedanigheid als centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement worden geregistreerd

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement (hierna: de Kiesraad)

Gelet op artikel G 1 jo. artikel Y 2, en artikel Q 6 van de Kieswet en artikel 1:3, vierde lid, jo. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Ten aanzien van de schrijfwijze van aanduidingen die in het register van aanduidingen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement worden geregistreerd, het volgende beleid te hanteren en artikel G 1 jo. artikel Y 2 en artikel Q 6 van de Kieswet als volgt te interpreteren:

  • a. een aanduiding bestaat uit letters, eventueel aangevuld met cijfers of andere tekens;

  • b. aanduidingen worden op een gelijke wijze en met hetzelfde lettertype weergegeven;

  • c. een aanduiding bestaat uit hoofd- of kleine letters of een combinatie van beide;

  • d. een aanduiding wordt in steilschrift geregistreerd;

  • e. tekens in combinatie met letter(s) en/of cijfers worden geregistreerd, mits de tekens functioneel zijn in relatie tot de rest van de aanduiding;

  • f. logo’s, beeldmerken, plaatjes of emoticons in een aanduiding worden niet geregistreerd.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding.

Den Haag, 10 maart 2008

H.R.B.M. Kummeling,

voorzitter

J. Schipper-Spanninga,

secretaris-directeur

Naar boven