Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 11-04-2019.]
Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 11-04-2017.
Geldend van 11-04-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 11-04-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 11-04-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
11-04-2017 t/m 01-01-2017 Nieuwe-regeling 30-03-2017 Stcrt. 2017, 19795 1082725-160324-Z 30-03-2017 Stcrt. 2017, 19795
Naar boven