Comptabiliteitswet 2016

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0039429
RechtsgebiedFinancieel en economisch recht
OverheidsthemaFinanciën

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Besluit Auditdienst Rijk
 4. Besluit FEZ van het Rijk
 5. Besluit machtiging en volmacht directeur Koninkrijksrelaties
 6. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 7. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2019
 8. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 9. Besluit vaststelling beleidsregels schenkingsarrangementen (ontwikkeling en aanbesteding ontwikkelingsrelevante infrastructurele projecten (Develop2Build))
 10. Besluit volmacht en machtiging aan secretaris-generaal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 11. Instellingsbesluit agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
 12. Instellingsbesluit Agentschap IT-organisatie
 13. Instellingsbesluit Agentschap Telecom
 14. Instellingsbesluit baten-lastenagentschap Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 15. Instellingsbesluit baten-lastenagentschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 16. Instellingsbesluit baten-lastenagentschap Rijksvastgoedbedrijf
 17. Instellingsbesluit baten-lastendienst Agentschap SZW
 18. Instellingsbesluit baten-lastendienst De Werkmaatschappij
 19. Instellingsbesluit baten-lastendienst Dienst ICT Uitvoering
 20. Instellingsbesluit baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie
 21. Instellingsbesluit baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs
 22. Instellingsbesluit baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken
 23. Instellingsbesluit baten-lastendienst FMHaaglanden
 24. Instellingsbesluit baten-lastendienst Inspectie Verkeer en Waterstaat
 25. Instellingsbesluit baten-lastendienst JUSTIS
 26. Instellingsbesluit baten-lastendienst Logius
 27. Instellingsbesluit baten-lastendienst P-Direkt
 28. Instellingsbesluit baten-lastendienst Paresto
 29. Instellingsbesluit baten-lastendienst Rijkswaterstaat
 30. Instellingsbesluit baten-lastendienst SSC-ICT Den Haag
 31. Instellingsbesluit baten–lastendienst NFI
 32. Instellingsbesluit baten–lastendienst Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 33. Instellingsbesluit Dienst van de Huurcommissie
 34. M&V-besluit Ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2019
 35. Mandaatbesluit BZK 2018
 36. Mandaatbesluit DGRR Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019
 37. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2018
 38. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2018
 39. Mandaatregeling beheer secretaris-directeur Kiesraad
 40. Regeling agentschappen
 41. Regeling audit committees van het Rijk
 42. Regeling beheer onroerende zaken Rijk 2017
 43. Regeling financieel beheer van het Rijk
 44. Regeling IOFEZ van het Rijk
 45. Regeling materieelbeheer roerende zaken van het Rijk
 46. Regeling periodiek evaluatieonderzoek
 47. Regeling schatkistbankieren RWT’s en andere rechtspersonen
 48. Regeling uitzondering op het schatkistbankieren bij het Rijk
 49. Statuut agentschap Nationaal Archief
 50. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WEB, enz. (overgang wettelijke taken kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2019
  Artikel: 7
 2. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 3. Kaderwet adviescolleges
  Artikel: 27
 4. M&V-besluit Ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2019
 5. Mandaatbesluit BZK 2018
  Artikel: 8.1
 6. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2018
 7. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2018
 8. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat
  Artikelen: 12, 29
 9. Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2015
  Bijlage: 1a
 10. Regeling IOFEZ van het Rijk
  Artikel: 5
 11. Regeling Inspectie van het onderwijs 2018
  Artikel: 9
 12. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 13. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 14. Regeling accountantscontrole IFV
  Bijlage: als bedoeld in artikel 2 van de Regeling accountantscontrole IFV
 15. Regeling agentschappen
  Artikel: 18
 16. Subtaakbesluit Commando Landstrijdkrachten 2015
  Artikel: 4
Terug naar begin van de pagina