Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging BZ 2004

[Regeling vervallen per 25-03-2017.]
Geldend van 19-02-2004 t/m 24-03-2017

Besluit van de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 6 februari 2004, nr. DJZ/BR/0070-04, tot doorverlening van mandaat, volmacht en machtiging (Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging BZ 2004)

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2004;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-03-2017]

Aan de Directeuren-Generaal, de plaatsvervangend Directeuren-Generaal, de directeuren, de plaatsvervangend directeuren, de hoofden van centrale dienstonderdelen, niet zijnde directies, en de Chefs de Poste wordt mandaat verleend als bedoeld in artikel 4, eerste tot en met derde lid, van de Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2004

Artikel 2

[Vervallen per 25-03-2017]

Aan de Directeuren-Generaal, de directeuren, de hoofden van centrale dienstonderdelen, niet zijnde directies, en de Chefs de Poste, zijnde de budgethouders, bedoeld in bijlage 1 van het Besluit Financieel Beheer BZ 1998, wordt volmacht en machtiging verleend als bedoeld in artikel 5, eerste en tweede lid, van de Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2004.

Artikel 3

[Vervallen per 25-03-2017]

Mandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in de artikelen 1 en 2 worden uitgeoefend met inachtneming van de Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2004

Artikel 4

[Vervallen per 25-03-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 25-03-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging BZ 2004.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Een afschrift van dit besluit wordt gezonden naar de Algemene Rekenkamer.

De Secretaris-Generaal

Terug naar begin van de pagina