Regeling wijziging Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie [...] op zee (aanpassing voorschriften inzake aanvraag)

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 24 maart 2017, nr. WJZ/17043557, tot wijziging van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en de Uitvoeringsregeling windenergie op zee (aanpassing voorschriften inzake de aanvraag)

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 maart 2017

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina