Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging BZ 2017

Geldend van 06-01-2018 t/m heden

Besluit van de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 15 maart 2017, nr. MinBuza-2017.75705, tot doorverlening van mandaat, volmacht en machtiging (Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging BZ 2017)

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2017;

Besluit:

Artikel 1

Aan de directeuren-generaal, de plaatsvervangend directeuren-generaal, de directeuren, de plaatsvervangend directeuren, de chefs de poste, de plaatsvervangend chefs de poste, de hoofden van de regionale service organisaties en het hoofd van de consulaire service organisatie wordt mandaat verleend als bedoeld in artikel 3, eerste tot en met derde lid, van de Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2017.

Artikel 2

Aan de directeuren-generaal, de directeuren, de chefs de poste, de hoofden van de regionale service organisaties en het hoofd van de consulaire service organisatie zijnde de budgethouders, bedoeld in bijlage 1 van het Besluit Financieel Beheer BZ 1998, wordt volmacht en machtiging verleend als bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, van de Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2017.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging BZ 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Een afschrift van dit besluit wordt gezonden naar de Algemene Rekenkamer.

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

J. Brandt

  1. Stcrt. 2004, nr. 32

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina