Aanwijzingsbesluit vervanging SG AZ 2017

[Regeling vervallen per 31-12-2017.]
Geldend van 15-03-2017 t/m 30-12-2017

Aanwijzingsbesluit van de secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken van 15 maart 2017, nr.3929571 houdende vervanging van de secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken

De secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken,

Gelet op artikel 6 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken;

In overeenstemming met de Minister-President, Minister van Algemene Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2017]

Bij gelijktijdige afwezigheid of verhindering van de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal wordt het mandaat, volmacht en machtiging van de secretaris-generaal uitgeoefend door:

  • a. De Secretaris Ministerraad.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2017]

De bepalingen van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken zijn op dit besluit van toepassing.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2017]

Dit besluit treedt in werking op 15 maart 2017 en vervalt van rechtswege op 31 december 2017.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzingsbesluit vervanging SG AZ 2017’.

Terug naar begin van de pagina