Tijdelijke regeling groot onderhoud Kaagbaan

[Regeling vervallen per 01-11-2017.]
Geldend van 04-07-2017 t/m 31-10-2017

Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 13 maart 2017, nr. IENM/BSK-2017/65011, houdende vaststelling van vervangende grenswaarden geluidbelasting en vrijstelling van regels in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met groot onderhoud aan de Kaagbaan (Tijdelijke regeling groot onderhoud Kaagbaan)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 8.23, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-11-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2017]

 • 1 In afwijking van de grenswaarden, genoemd in bijlage 2 bij het LVB, gelden voor het gebruiksjaar 2017 voor de in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde handhavingspunten, zoals gespecificeerd in de tweede en derde kolom, de daarbij behorende grenswaarden in de vierde en vijfde kolom:

  Tabel: grenswaarden geluidbelasting in Lden handhavingspunten

  Grenswaarden handhavingspunten etmaal Lden [dB(A)]

  Puntnummer

  X-coörd

  Y-coörd

  Grenswaarde

  Maximum grenswaarde

  in geval van buitengewone

  weersomstandigheden

  1

  97.325

  470.400

  55,20

  56,20

  2

  100.475

  472.525

  57,07

  58,07

  3

  104.150

  474.925

  58,03

  59,03

  4

  106.325

  477.125

  57,97

  58,97

  5

  108.875

  478.725

  57,55

  58,55

  6

  109.675

  481.125

  60,22

  61,22

  7

  107.625

  486.025

  57,64

  58,64

  8

  107.725

  489.075

  58,62

  59,62

  9

  107.725

  492.100

  57,05

  58,05

  10

  108.525

  495.350

  59,23

  60,23

  11

  109.175

  498.100

  58,79

  59,79

  12

  109.550

  500.725

  58,45

  59,45

  13

  110.250

  503.025

  57,49

  58,49

  14

  110.775

  500.550

  56,82

  57,82

  15

  110.575

  496.725

  57,98

  58,98

  16

  111.750

  491.425

  56,93

  57,93

  17

  111.825

  487.425

  57,15

  58,15

  18

  111.950

  485.275

  61,29

  62,29

  19

  113.625

  482.275

  54,17

  55,17

  20

  116.175

  481.925

  57,91

  58,91

  21

  119.050

  481.900

  57,52

  58,52

  22

  122.025

  481.450

  57,62

  58,62

  23

  118.800

  481.050

  56,74

  57,74

  24

  114.525

  476.925

  57,89

  58,89

  25

  116.100

  474.050

  58,12

  59,12

  26

  113.575

  472.550

  56,27

  57,27

  27

  112.500

  468.500

  56,93

  57,93

  28

  112.600

  472.325

  56,72

  57,72

  29

  112.525

  475.400

  57,53

  58,53

  30

  110.475

  475.250

  60,89

  61,89

  31

  108.600

  475.075

  58,86

  59,86

  32

  110.150

  471.075

  58,47

  59,47

  33

  106.800

  471.150

  56,16

  57,16

  34

  103.400

  472.225

  57.00

  58,00

  35

  98.400

  470.300

  56,34

  57,34

 • 2 In afwijking van de grenswaarden, genoemd in bijlage 3 bij het LVB, gelden voor het gebruiksjaar 2017 voor de in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde handhavingspunten, zoals gespecificeerd in de tweede en derde kolom, de daarbij behorende grenswaarden in de vierde en vijfde kolom:

  Tabel: grenswaarden geluidbelasting in Lnight handhavingspunten

  Grenswaarden handhavingspunten nacht Lnight [dB(A)]

  Puntnummer

  X-coörd

  Y-coörd

  Grenswaarde

  Maximum grenswaarde

  in geval van buitengewone

  weersomstandigheden

  1

  102.750

  473.250

  52,00

  53,00

  2

  104.150

  474.925

  49,48

  50,48

  3

  105.750

  476.600

  47,14

  48,14

  4

  108.875

  478.725

  47,34

  48,34

  5

  108.025

  485.875

  52,22

  53,22

  6

  108.350

  492.100

  51,93

  52,93

  7

  108.525

  495.350

  49,99

  50,99

  8

  109.275

  501.750

  48,54

  49,54

  9

  109.675

  504.850

  46,86

  47,86

  10

  110.825

  504.425

  47,46

  48,46

  11

  110.775

  500.550

  48,56

  49,56

  12

  110.575

  496.725

  49,89

  50,89

  13

  110.600

  494.400

  50,56

  51,56

  14

  110.175

  488.550

  52,47

  53,47

  15

  118.825

  481.650

  52,32

  53,32

  16

  120.250

  481.500

  51,22

  52,22

  17

  118.825

  481.350

  52,30

  53,30

  18

  111.000

  476.350

  50,68

  51,68

  19

  109.175

  474.600

  47,35

  48,35

  20

  110.750

  471.600

  48,43

  49,43

  21

  115.875

  468.125

  43,89

  44,89

  22

  111.800

  467.525

  45,02

  46,02

  23

  109.500

  468.025

  46,55

  47,55

  24

  106.000

  471.050

  45,47

  46,47

  25

  100.475

  472.525

  47,92

  48,92

Artikel 3. Vrijstellingen

[Vervallen per 01-11-2017]

 • 1 Gedurende de periode van 18 maart 2017 tot en met 20 juni 2017 dat de Kaagbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud geldt een vrijstelling dagelijks tussen 23:00 uur en 6:00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB met betrekking tot landingen op baan 22 (Schiphol-Oostbaan).

 • 2 Gedurende de periode van 18 maart 2017 tot en met 20 juni 2017 dat de Kaagbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud geldt een vrijstelling dagelijks tussen 23:00 en 6:00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor starts van baan 27 (Buitenveldertbaan).

 • 3 Gedurende de periode van 18 maart 2017 tot en met 20 juni 2017 dat de Kaagbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud geldt een vrijstelling dagelijks tussen 23:00 en 6:00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor starts van baan 09 (Buitenveldertbaan).

 • 4 Gedurende de periode van 18 maart 2017 tot en met 20 juni 2017 dat de Kaagbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud geldt een vrijstelling dagelijks tussen 23:00 en 6:00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor starts van baan 18L (Aalsmeerbaan).

 • 5 Het gebruik van de Schiphol-Oostbaan (baan 22) als landingsbaan als bedoeld in het eerste lid kan slechts plaatsvinden indien geen van de andere banen als landingsbaan beschikbaar of bruikbaar is of indien het gebruik van een andere baan ertoe zou leiden dat deze baan tegelijkertijd als start- en als landingsbaan in gebruik zou zijn.

 • 6 Het gebruik van de Aalsmeerbaan als startbaan (baan 18L) als bedoeld in het vierde lid kan slechts plaatsvinden indien de Zwanenburgbaan (baan 18C) niet als startbaan beschikbaar of bruikbaar is.

 • 7 Het gebruik van de Buitenveldertbaan voor starts als bedoeld in het tweede of derde lid kan slechts plaatsvinden indien de Polderbaan niet beschikbaar is of de Polderbaan (baan 36L) respectievelijk de Zwanenburgbaan (baan 18C) niet bruikbaar zijn omdat wordt voorzien dat de windlimieten, zoals geformuleerd in de luchtvaartgids, bladzijde AD2.EHAM-21, paragraaf 4.3.3., hoofdstuk EHAM, van de Aeronautical Information Publication, versie van 2 maart 2017, op deze baan worden overschreden, of vanwege andere meteorologische omstandigheden.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-11-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 18 maart 2017 en vervalt met ingang van 1 november 2017.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-11-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling groot onderhoud Kaagbaan.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina