Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 31-05-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 18-12-2020.
Geldend van 18-12-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor § 2

Informatie geldend op 18-12-2020

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 18-12-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
17-03-2017 t/m 01-01-2017 Nieuwe-regeling Stcrt. 2017, 13920 Stcrt. 2017, 13920
Naar boven