Regeling vaststelling wisselkoers en consumentenprijsindex Surinaamse pensioenen

Geldend van 22-08-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 februari 2017, nr. 2017-0000101161, tot vaststelling van de wisselkoers en consumentenprijsindex ten behoeve van Surinaamse pensioenen over de periode januari 2008 tot en met december 2016 (Regeling vaststelling wisselkoers en consumentenprijsindex Surinaamse pensioenen 2008/2016)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen;

Besluit:

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat de bijlage behorende bij artikel 1 terugwerkt tot en met 1 januari 2008 en dat de bijlage behorende bij artikel 2 terugwerkt tot en met 1 januari 2008.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling wisselkoers en consumentenprijsindex Surinaamse pensioenen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Bijlage II. behorende bij artikel 2, eerste lid

Consumentenprijsindex Surinaamse pensioenen over de periode januari 2017 tot en met december 2017, waaronder de voor de teller van de in artikel 3, eerste lid, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde breuk gehanteerde consumentenprijsindex van de maand juli van het jaar daaraan voorafgaand.

 

2016

2017

jan

272,7

277,3

feb

274,4

279,3

mrt

277,1

280,3

apr

277,4

281,8

mei

277,9

280,8

jun

277,0

280,1

jul

278,4

282,1

aug

278,7

282,6

sep

277,9

281,9

okt

278,6

282,3

nov

277,6

281,8

dec

278,2

281,7

Terug naar begin van de pagina