Besluit toekenning bevoegdheid ex artikel 20, vierde lid, Wet personenvervoer 2000 aan gedeputeerde staten van de provincie Groningen

Geldend van 10-03-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 7 maart 2017, nr. IENM/BSK-2017/19692, houdende toekenning van de bevoegdheid genoemd in artikel 20, vierde lid, Wet personenvervoer 2000 aan gedeputeerde staten van de provincie Groningen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met gedeputeerde staten van de provincie Groningen;

Gelet op artikel 20, vierde lid, Wet personenvervoer 2000;

BESLUIT:

Artikel 1

Gedeputeerde staten van de provincie Groningen zijn bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdiensten, die de daarbij aangegeven stations verbinden:

Vervoersdienst

Stations

Groningen – Eemshaven

Groningen, Groningen Noord, Sauwerd, Winsum, Baflo, Warffum, Usquert, Uithuizen, Uithuizermeedum, Roodeschool, Eemshaven.

Groningen – Delfzijl

Groningen, Groningen Noord, Sauwerd, Bedum, Stedum, Loppersum, Appingedam, Delfzijl West, Delfzijl.

Groningen – Bad Nieuweschans

Groningen, Groningen Europapark, Kropswolde, Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Sappemeer Oost, Zuidbroek, Scheemda, Winschoten, Bad Nieuweschans.

Groningen – Veendam

Groningen, Groningen Europapark, Kropswolde, Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Sappemeer Oost, Zuidbroek, Veendam.

Het deel van de vervoersdienst Leeuwarden – Groningen Europapark dat wordt verricht in de provincie Groningen

Grijpskerk, Zuidhorn, Hoogkerk,

Groningen, Groningen Europapark.

Artikel 2

Het Besluit tot aanwijzing vervoersdiensten waarvoor het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein (Stcrt. 2005, 52), vervalt.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina