Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (aanpassen examenprogramma geschiedenis havo/vwo)

[Regeling vervallen per 01-08-2022.]
Geraadpleegd op 28-11-2022.
Geldend van 01-08-2017 t/m 31-07-2022

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 februari 2017, nr. VO/1116503, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het aanpassen van het examenprogramma geschiedenis havo/vwo

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit VO; en artikel 6 van het Eindexamenbesluit VO BES.

Besluit:

Artikel II. Overgangsbepaling

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

  • 2 De verplichting die deze wijziging aanbrengt in bijlage 1 om de tijdvakken 1 tot en met 4 van Domein B op te nemen in het schoolexamen, is niet van toepassing op leerlingen die met ingang van 1 augustus 2017 zijn toegelaten tot het vijfde leerjaar van het havo.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Naar boven