Besluit benoeming en vergoeding leden adviescommissie EFMZV 2016

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2019.]
Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Besluit van Staatssecretaris van Economische Zaken van 21 augustus 2015 inzake benoeming en vergoeding leden adviescommissie EFMZV 2016

Artikel 1

Te rekenen vanaf 1 september 2015 tot en met 31 december 2015 wordt de arbeidsduurfactor voor de vergoeding voor de voorzitter en de overige leden van de adviescommissie EFMZV vastgesteld op 0,0.

Artikel 2

  • 1 Met ingang van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 wordt de arbeidsduurfactor voor de vergoeding voor de voorzitter van de adviescommissie EFMZV vastgesteld op 0,024.

  • 2 Met ingang van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 wordt de arbeidsduurfactor voor de vergoeding voor de overige leden van de adviescommissie EFMZV vastgesteld op 0,022.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze,

M. Sonnema

Directeur-generaal Agro en Natuur

Terug naar begin van de pagina