Besluit beperking openbaarheid Archief Chef van de Luchtmachtstaf (CLS) Ministerie van Defensie (1945) 1951 – 1986 (1996)

Geldend van 17-02-2017 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid Archief Chef van de Luchtmachtstaf (CLS) Ministerie van Defensie (1945) 1951 – 1986 (1996)

De Minister van Defensie,

Overwegende dat een aantal dossiers in het archief van de Chef van de Luchtmachtstaf (1945) 1951 – 1986 (1996) beperkingen aan de openbaarheid behoeven:

Gelet op artikel 15, lid 1, onder b van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Gehoord het advies van de algemene rijksarchivaris d.d. 24-06-2016, met kenmerk 16548.

Besluit:

Artikel 2

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

4530

2054

4881

2054

Artikel 3

Met het oog op het belang van de Staat en zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

117

2038

182

2042

570

2040

571

2040

2016

2037

2246

2064

2273

2042

2606

2064

2607

2064

2725

2036

2747

2065

2748

2065

2871

2049

3010

2042

3068

2042

3196

2020

3204

2040

3420

2031

4223

2035

4294

2062

5425

2042

5426

2042

5427

2042

5582

2038

5598

2037

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Chef van de Luchtmachtstaf (CLS) van het Ministerie van Defensie (1945) 1951 – 1986 (1996).

Den Haag, 02-02-2017

De

Minister

van Defensie,
voor deze,

Secretaris-generaal

W.J.P. Geerts

Terug naar begin van de pagina