Besluit ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal 2017

Geraadpleegd op 24-03-2023.
Geldend van 01-03-2017 t/m heden

Besluit van 16 januari 2017, houdende de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 januari 2017, 2017-0000004277, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving

Gelet op de artikelen 64 en 137, derde lid, van de Grondwet en artikel F 2 van de Kieswet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ontbonden op donderdag 23 maart 2017 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip.

Artikel 2

De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vindt plaats op maandag 30 januari 2017.

Artikel 3

De eerste samenkomst van de nieuw gekozen Tweede Kamer vindt plaats op donderdag 23 maart 2017 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 16 januari 2017

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,

R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de vijfentwintigste januari 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie ,

G.A. van der Steur

Naar boven