Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 24-01-2019.]
Geraadpleegd op 25-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 24-01-2017.
Geldend van 24-01-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 24-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 24-01-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
24-01-2017 t/m 01-01-2017 Nieuwe-regeling 13-01-2017 Stcrt. 2017, 3195 1046904-158168-Z 13-01-2017 Stcrt. 2017, 3195
Naar boven