Regeling vaststelling subsidieplafond Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2017

[Regeling vervalt per 01-01-2023.]
Geldend van 01-09-2017 t/m heden

Bekendmaking van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 december 2016, nr. MBO-1105785 inzake de vaststelling van het subsidieplafond van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo voor het kalenderjaar 2017

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4, derde en vierde lid, van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo;

Besluit:

Enig artikel

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo voor het kalenderjaar 2017 wordt:

  • a. voor de aanvraagperiode van 1 januari tot 1 februari vastgesteld op € 19,3 miljoen, en

  • b. voor de aanvraagperiode van 1 juni tot 1 juli vastgesteld op € 9,4 miljoen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina