Besluit tarieven rechtstreekse betalingen 2016

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-02-2019.]
Geldend van 01-02-2017 t/m heden

Besluit van 14 december 2016, nr. WJZ /16189071, van de Staatssecretaris van Economische Zaken met betrekking tot de tarieven rechtstreekse betalingen 2016

Enig artikel

Vastgesteld worden de navolgende waardes, percentages en betalingen:

A. Basiswaarde betalingsrechten

 • 1. Het vaste percentage van de waarde van de betalingsrechten, bedoeld in artikel 26, derde lid, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1307/2013, bedraagt 64,773%.

 • 2. De nationale gemiddelde waarde, bedoeld in artikel 30, achtste lid, van Verordening (EU) nr. 1307/2013, bedraagt € 289,463 in 2016.

 • 3. De waarde van de betalingsrechten wordt, overeenkomstig artikel 30, zevende lid, onderdeel e, van Verordening (EU) nr. 1307/2013, verhoogd met 1,874%.

 • 4. De stappen voor de jaarlijkse geleidelijke wijziging van de waarde, bedoeld in artikel 25, achtste lid, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1307/2013, worden als volgt vastgesteld:

  Voor 2016 is deze 98,324% ten opzichte van 2015

  Voor 2017 is deze 96,647% ten opzichte van 2015

  Voor 2018 is deze 95,069% ten opzichte van 2015

  Voor 2019 is deze 93,491% ten opzichte van 2015

B. Vergroeningspercentage

Het percentage, bedoeld in artikel 43, negende lid, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1307/2013, bedraagt 43,230%.

C. Tarief betaling jonge landbouwers

Het bedrag van de betaling, bedoeld in artikel 2.21, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB bedraagt € 99,463 per hectare.

D. Plafondkorting betaling jonge landbouwers

Voor de betaling voor jonge landbouwers is een plafond beschikbaar van € 14.737.000. Om dit plafond te respecteren wordt een lineaire korting vastgesteld van 48,700% op het bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 2.21 eerste lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB.

E. Netto plafondkorting

De lineaire verlaging, bedoeld in artikel 2.1, derde lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB bedraagt 0,607% voor aanvragen gedaan in 2016.

F. Gemiddeld subsidiebedrag voor nieuwe landbouwers

Het gemiddelde steunbedrag voor het jaar 2014, bedoeld in artikel 12, tweede lid, derde alinea van Verordening (EU) nr. 639/2014, is bij besluit van 14 december 2015, reeds vastgesteld op € 455,506 per hectare.

G. Plafondkorting graasdierpremie schapen

Het percentage, bedoeld in artikel 2.25, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB, waarmee het aantal gehouden schapen wordt verminderd, bedraagt 12,199%.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 december 2016

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Terug naar begin van de pagina