Besluit vaststelling subsidieplafond Rijkscofinancieringsregeling Interreg V 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-02-2019.]
Geldend van 01-02-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 2 december 2016, nr. IENM/BSK-2016/273974, houdende vaststelling van het subsidieplafond op grond van de Rijkscofinancieringsregeling Interreg V 2017

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 5, vijfde lid, van de Rijkscofinancieringsregeling Interreg V;

Besluit:

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,
Namens deze,

De directeur-generaal Milieu en Internationaal,

C.B.F. Kuijpers

Terug naar begin van de pagina