Besluit CAK verder ondermandaat en machtiging overgangsregeling WLZ zorg in het buitenland

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit CAK verder ondermandaat en machtiging overgangsregeling WLZ zorg in het buitenland

De voorzitter van het CAK,

gelet op artikel 16 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK,

heeft op 1 januari 2017 besloten:

Artikel 1

Aan Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. wordt ondermandaat en machtiging verleend om namens het CAK alle besluiten te nemen en alle werkzaamheden te verrichten die verband houden met de uitvoering van de overgangsregeling als bedoeld in artikel 3.1.2 tot en met 3.1.6 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet.

Artikel 2

Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. voert het ondermandaat en de machtiging uit overeenkomstig de artikelen 3.1.2 tot en met 3.1.6 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, de daarop gebaseerde wettelijke uitvoeringsregelingen en de instructies van het CAK.

Artikel 3

Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. informeert CAK desgevraagd, al dan niet periodiek, op de door het CAK aangegeven wijze over de manier waarop Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. invulling geeft aan het verleende ondermandaat en de volmacht als bedoeld in artikel 1.

Artikel 4

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit CAK verder ondermandaat en machtiging overgangsregeling WLZ zorg in het buitenland.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Den Haag, 1 januari 2017

CAK,

E. van den Brink

Voorzitter van het CAK

Terug naar begin van de pagina