Besluit ondermandaat en ondervolmacht overgangsregeling Missionarissen CAK

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit ondermandaat en ondervolmacht overgangsregeling Missionarissen CAK

De voorzitter van het CAK,

gelet op artikel 17 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK,

heeft op 1 januari 2017 besloten:

Artikel 1

Aan OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar u.a., hierna te noemen CZ, wordt ondermandaat verleend, met de mogelijkheid van verder ondermandaat aan medewerkers van CZ, om namens het CAK alle primaire besluiten te nemen die verband houden met de uitvoering van de regeling als bedoeld in artikel 2.2.5 en 2.2.6 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet.

Artikel 2

CZ wordt gemachtigd om namens het CAK alle werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten die noodzakelijk zijn voor de voorbereiding en uitvoering van het bepaalde in artikel 2.2.5 en 2.2.6 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet en de daarop gebaseerde regelingen.

Artikel 3

CZ past het ondermandaat, bedoeld artikel 1, en de machtiging, bedoeld in artikel 2, toe overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 2.2.5 en 2.2.6 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, de daarop gebaseerde wettelijke uitvoeringsregelingen en de instructies van het CAK.

Artikel 4

CZ informeert het CAK desgevraagd, al dan niet periodiek, op de door het CAK aangegeven wijze over de manier waarop CZ invulling geeft aan het verleende ondermandaat bedoeld in artikel 1 en de machtiging bedoeld in artikel 2.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit ondermandaat en ondervolmacht overgangsregeling Missionarissen CAK.

Den Haag, 1 januari 2017

CAK,

E. van den Brink

Voorzitter van het CAK

Terug naar begin van de pagina