Besluit CAK ondermandaat broninhouding bijdrage voor verdragsgerechtigden

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit CAK ondermandaat broninhouding bijdrage voor verdragsgerechtigden

De voorzitter van het CAK,

gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK,

heeft op 1 januari 2017 besloten:

Artikel 1

  • 1 Aan de in artikel 69, zevende lid, onderdeel a, van de Zorgverzekeringswet bedoelde inhoudingsorganen wordt ondermandaat verleend en voor zover nodig de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat om namens het CAK bij beschikking het bedrag van de bijdrage, bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet vast te stellen dat zij op door hen verschuldigd pensioen of rente inhouden.

Artikel 2

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit CAK ondermandaat broninhouding bijdrage voor verdragsgerechtigden

Den Haag, 1 januari 2017

CAK,

E. van den Brink

Voorzitter van het CAK

Terug naar begin van de pagina